Other Treatments

 

 Tinting/ pha màu

Eyelash/ Lông mi

Eyebrow/ Lông mày

Eyelash/Eyebrow/ Lông mi / lông mày

Eyelash extension/ Nối mi

Facial care/ Chăm sóc mặt

 

 Make up/ Trang điểm

200K

200K

380K

280K - 300K

200K - 280K -380K

Make up application/ Trang điểm dạ hội

Make up bridal/ Trang điểm cô dâu

Articial eyelash/ Gắn mi giả

 

250K - 300K - 350K

500K - 900K

on the price