Pedicures/ Móng chân

Gel Nails

Full Set Colour Overlay/ Bộ đầy đủ màu phủ

Full Set Colour Overlay Plus Soak-off/ Full Set màu Lớp phủ Cộng Ngâm-off

Full Set French Overlay/ Thiết lập đầy đủ Pháp Overlay

Full Set French Overlay Plus Soak-off/ Thiết lập đầy đủ Lớp phủ Pháp Thêm Ngâm-off

Soak-off Only/ Chỉ Ngâm-off

Book a Gel Manicure and Pedicure together and save 20%/ Đặt hẹn trước Gel móng tay, móng chân tiết kiệm 20%

 

Deluxe Pedicure/ Phòng làm móng chân

240K - 380K

280K - 480K

250K - 450K

300K - 500K

80K - 140K

(add 40K for Soak-off)

Pedicure/ Chăm sóc móng chân

Polish change/ Sơn móng

Nail Art/ Vẽ móng

Polish change/ Đánh bóng móng chân

Spa combined heel scrub/ Chà gót chân kết hơp Spa

Spa Pedicure/ Spa chân

Standard Pedicure/ Tiêu chuẩn làm móng chân

40K

40K

10K and one up

40K

200K

120K

 

Cut, file, cuticles, massage and colour of your choice/ Cắt da biểu bì, massage và sơn màu tự chọn.

Without colour - for men/ Không có màu sắc - cho nam giới

Mini Pedicure

45 minutes - 360K

40K - 80K

Cut, file, massage and colour of your choice/ Cắt da biểu bì, massage và sơn màu tự chọn

French Pedicure

30 minutes - 260K

Standard pedicure with French nail painting to finish. A classic look for those special occasions/ Một cái nhìn cổ điển dành cho những dịp đặc biệt. Làm móng chân tiêu chuẩn với sơn móng tay kết thúc kiểu Pháp

1hour - 380K