Hair Extensions

Nếu bạn thích mái tóc dài, màu sắc thêm, khối lượng hoặc kết cấu hỏi thợ làm tóc của bạn để được tư vấn cá nhân. Làm từ 100% đảm bảo tóc con người chất lượng cao nhất. là rất quan trọng để chỉ sử dụng dầu gội đầu điều đó tạo mẫu của bạn đề nghị để duy trì và giữ cho phần mở rộng của bạn trong tình trạng hoàn hảo.

 

 

Hair Extensions

Full head/ Hết đầu

Fill-ins

Removal Fill-ins/ Loại bỏ Fill-in

Shampoo and conditioner for extensions/ Gội và điều hòa cho các phần mở rộng Fill-in

 3 hours - from 2000K - 4000K

               from 600K -  1200K

               from 200K - 600K

               from 120K