Special Offers and Latest News/ Đặc biệt Tin mới nhất

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để được cập nhật những tin tức mới nhất  'đặc biệt'  về các sản phẩm mới hoặc phương pháp điều trị.

 

EXCLUSIVE TO FITNESS FIRST MEMBERS/ ĐỘC QUYỀN THẺ THÀNH VIÊN ĐẦU

Nhận được 100% OFF 3 dịch vụ cắt , gọi hay chăm sóc móng trong tháng và Giảm 20% cho tất

cả các dịch vụ Giảm giá có sẵn trên tất cả các phương pháp điều trị tóc và vẻ đẹp.

Khách hàng đi cùng member mỗi lần sau khi sử dụng dịch vụ giảm 10% trên hóa đơn, ngoài ra gilf vourcher chỉ có giá trị cho các khách hàng mới, những người chưa từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.